KOBIZE - przygotowanie obowiązkowych raportów z Ekostandard
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie obowiązkowych raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE). Termin składania raportów za poprzedni rok mija 28 lutego.

Obowiązek raportowania został ustanowiony ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). Ustawa powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Ośrodek wykonuje min. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej "Krajową bazą".

Krajowa baza to system informatyczny, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o:

  • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska,
  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom,
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji,
  • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji,
  • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substacji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć,
  • aktywności związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami,
  • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

  Informacje zawarte w Krajowej bazie (KOBIZE) są wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy (KOBIZE) mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

  Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwoli na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.