Ekostandard - Pracownia analiz środowiskowych
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

POMIAR HAŁASU

Hałas jest często ignorowanym i niezauważanym zanieczyszczeniem środowiska. Może jednak prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia człowieka takich jak np. depresja, utrata słuchu, stres i wiele innych.

EKOSTANDARD wykonuje pomiary natężenia hałasu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii kolejowych, lini tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Realizujemy również programy ochrony środowiska przed hałasem zgodnie wytycznymi zawartymi w:

  • Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Wyniki pomiarów mogą być również przedstawione na tradycyjnych lub cyfrowych mapach akustycznych, zestawieniach tabelarycznych, przestrzennych wykresach itp.