Ekostandard - Pracownia analiz środowiskowych
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

POZWOLENIA SEKTOROWE

Prawie każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Skala oraz rodzaj niektórych sposobów gospodarczego korzystania ze środowiska wymaga uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych.

Oferujemy Państwu pomoc przy występowaniu o wymagane pozwolenia. Opracujemy wymaganą dokumentację formalno-prawną, w Państwa imieniu wystąpimy o uzyskanie decyzji oraz dokonamy niezbędnych uzgodnień.

Oferujemy pomocy przy ubieganiu się o:

  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
  • pozwolenia wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód i gruntu,
  • pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków,
  • pozwolenia na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 
  • pozwolenia na zbieranie i transport odpadów,
  • pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery pyłów i gazów.
Ponadto przygotowujemy zgłoszenia instalacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, prowadzimy uzgodnienia z organem wydającym pozwolenie, reprezentujemy inwestora na zasadzie pełnomocnictwa.