Ekostandard - Pracownia analiz środowiskowych
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

PROGRAMY ŚRODOWISKOWE

Oferujemy Państwu opracowanie programów ochrony środowiska, programów zrównoważonego rozwoju, planów gospodarki odpadami i innych sektorowych dokumentów poruszających zagadnienia ochrony środowiska.

Do naszych opracowań wykorzystujemy dane zebrane z instytucji ochrony środowiska, ankietyzacji zakładów, urzędów administracji samorządowej i rządowej. Przeprowadzamy niezbędne opiniowanie opracowanych dokumentów oraz konsultacje społeczne. Nasz przedstawiciel bierze udział w obradach odpowiednich komisji radnych oraz podczas sesji, na której są uchwalane opracowane dokumenty.

Jeśli jest to wymagane, do przygotowanych projektów dokumentów (POS, PGO, itp.) opracowujemy Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. 2001.62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) nakłada na zarządy samorządów lokalnych obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Programy Ochrony Środowiska przygotowywane przez firmę EKOSTANDARD są oparte na założeniach zawartych w następujących dokumentach:

  • Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001,
  • "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010",
  • "Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym".

Ponadto przygotowane przez nas dokumenty są spójne z dokumentami wyższego szczebla oraz innymi dokumentami sektorowymi gminy czy powiatu.

Firma EKOSTANDARD opracowuje również inne programy sektorowe np. programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza itd. zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministrerstwa Środowiska.

W ramach usługi wykonania programów usuwania azbestu wykonujemy także inwentaryzacje terenowe nagromadzonych wyrobów zawierających azbest poprzez spis z natury i ankietyzację gospodarstw, a także przygotowujemy wnioski o dofinansowanie inwentaryzacji i opracowania programu usuwania azbestu.